στυφλάριος


στυφλάριος
-α, -ον, Α
τραχύς, βραχώδης.
[ΕΤΥΜΟΛ. < στύφλος «τραχύς, βραχώδης» + κατάλ. -άριος (< λατ. κατάλ. -arius)].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.